วันที่ เนื้อหา
22/01/2562 กิจกรรมรณรงค์ "มาร่วมกันประหยัดน้ำกันเถอะ"
17/07/2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วตามโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
17/06/2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนหมู่ที่ 7 บ้านสีกุกในวันที่23ก.ค.2561
17/06/2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้"ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ"
12/06/2561 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้
10/09/2561 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลพระขาว ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3Rs ประชารัฐ
10/10/2560 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
16/02/2560 การป้องกันโรคเอดส์
16/02/2560 คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก
16/02/2560 เรามาคัดแยกขยะกันเถอะ
16/01/2560 เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
16/01/2560 10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา
25/12/2559 วิธีการป้องกันไฟไหม้
20/12/2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพระขาว
20/12/2559 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว
19/12/2559 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560