วันที่ เนื้อหา
03/06/2562 9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน
20/05/2562 ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้
15/05/2562 มาคัดแยกขยะกันเถอะ
22/01/2562 กิจกรรมรณรงค์ "มาร่วมกันประหยัดน้ำกันเถอะ"
15/08/2561 ขอเชิญชวนอ่านหนังสือ ณ ที่อ่านหนังสือรักการอ่าน
15/08/2561 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
15/08/2561 ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
15/08/2561 คู่มือการเผยแพร่ประชาธิปไตย
15/08/2561 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
17/07/2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วตามโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
17/06/2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนหมู่ที่ 7 บ้านสีกุกในวันที่23ก.ค.2561
17/06/2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้"ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ"
17/06/2561 การป้องกันโรคอุจจาระร่วง
17/06/2561 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
12/06/2561 ภูมิปัญญาการสานพัด
12/06/2561 ลด ละ เลิก การใช้โฟม
12/06/2561 รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
12/06/2561 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้
10/09/2561 การป้องกันโรคไข้เลือดออก
10/09/2561 เคล็ดไม่ลับประหยัดไฟหน้าร้อน
10/09/2561 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้
10/09/2561 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลพระขาว ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3Rs ประชารัฐ
10/10/2560 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
16/02/2560 การป้องกันโรคเอดส์
16/02/2560 คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก
16/02/2560 เรามาคัดแยกขยะกันเถอะ
16/01/2560 เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
16/01/2560 10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา
25/12/2559 วิธีการป้องกันไฟไหม้
20/12/2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพระขาว
20/12/2559 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว
19/12/2559 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560