หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 

ติดต่อสอบถาม/ช่องทางแสดงความคิดเห็น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว   อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

www.phrakaw.go.th     E-Mail : admin@phrakaw.go.th

 
โทรศัพท์ 035-333937 โทรสาร 035-333936
 
สำนักปลัด ต่อ 12
 
กองคลัง ต่อ 14
 
กองช่าง ต่อ 16
 
ปลัด อบต. ต่อ 17
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit