[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพระขาว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุิในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2561  ระหว่าง วันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2561  ณ จุดเสี่ยงแยกบ้านกลึง 
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยเรื้อรัง ปี 2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว  ดำเนินการจัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยเรื้อรัง ปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561

โครงการสวยสมวัยหญิงไทยสุขภาพดี 2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพระขาว  ดำเนินการจัดทำโครงการสวยสมวัยหญิงไทยสุขภาพดี 2561

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพระขาว   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 4 ( 6/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 4

บริเวณหมู่ที่ 3  วัดพระขาว  วันที่ 18  มีนาคม 2561 

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพระขาว 2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารสาวนตำบลพระขาว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพระขาว ร่วมกันจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพระขาว ปี พ.ศ.2561   วันที่ 18  มีนาคม 2561   ในพื้นที่ตำบลพระขาว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 3 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 3

บริเวณหมู่ที่ 2  วัดพิกุลโสคันธ์ วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 2 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 2

บริเวณหมู่ที่ 2   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี พ.ศ.2561 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบาล

ระหว่างวันที่ 1  ก.พ.  - 31 มีนาคม 2561    ในพื้นที่  ตำบลพระขาว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 1 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 1

บริเวณหมู่ที่ 1   วันที่ 26  มกราคม 2561  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลด้านสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561      

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 -> [จำนวน 40 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>