[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระขาว ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว ๕ส ( 22/ก.ค./2562 )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระขาว หมู่ที่ 3 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ( 19/ก.ค./2562 )
    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ( 11/ก.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "การรีไซเคิลยางรถยนต์" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตำบลพระขาว ดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทยในหลัก 3Rs และลดปริมาณขยะ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและลดปริมาณขยะในชุมชน 
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ( 28/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565  หมู่ที่ 1 - 7   ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2562 ( 6/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2562 โดยจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว และนำผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมร่วมกัน ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ( 31/พ.ค./2562 )
    
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 ( 31/พ.ค./2562 )
    
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพระขาว ปี2562 ( 31/พ.ค./2562 )
    
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนว 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 6 ณ วัดพระขาว ม.3 ( 31/พ.ค./2562 )
    
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนว 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 5 ณ วัดพิกุลโสคันธ์ ม.2 ( 30/พ.ค./2562 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 -> [จำนวน 103 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>