[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 4 ( 6/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 4

บริเวณหมู่ที่ 3  วัดพระขาว  วันที่ 18  มีนาคม 2561 

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพระขาว 2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารสาวนตำบลพระขาว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพระขาว ร่วมกันจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพระขาว ปี พ.ศ.2561   วันที่ 18  มีนาคม 2561   ในพื้นที่ตำบลพระขาว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 3 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 3

บริเวณหมู่ที่ 2  วัดพิกุลโสคันธ์ วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 2 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 2

บริเวณหมู่ที่ 2   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี พ.ศ.2561 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบาล

ระหว่างวันที่ 1  ก.พ.  - 31 มีนาคม 2561    ในพื้นที่  ตำบลพระขาว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 1 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 1

บริเวณหมู่ที่ 1   วันที่ 26  มกราคม 2561  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลด้านสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ( 4/พ.ค./2561 )
    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สถานีตำรวจภูธรพระขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว

จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 28 - 3 มกราคม 2561  บริเวณจุดเสี่ยงแยกบ้านกลึง ม.5

ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 -> [จำนวน 47 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>