[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา"ตะโกน โยน ยื่น" ( 13/พ.ค./2562 )
    
โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 11) ( 13/พ.ค./2562 )
    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี และประชาชน ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ประจำปี2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาวประจำปี 2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    
โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้านหน้ามอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 9 ) ( 10/พ.ค./2562 )
    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์(อสป.) กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์ (อสป.) "กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนขาวไทยทั้งชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 โดยดำเนินการฝึกอบรมฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดพิกุลโสคันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ( 8/พ.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนร่วมกันจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"  เพื่อนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นจุดเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะอินทรีย์
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ( 8/พ.ค./2562 )
      วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.พระขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน  และประชาชนในตำบลพระขาว ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2561  โดยแห่เทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรมเพื่อไปถวายวัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  จำนวน  3  วัด  ได้แก่    1.  วัดสันติการาม (สีคต)  หมู่ที่  6  ตำบลพระขาว
   2.  วัดพระขาว หมู่ที่  3  ตำบลพระขาว     3.  วัดพิกุลโสคันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว คณะเหนือ และ คณะใต้  
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 -> [จำนวน 79 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>