[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ( 4/พ.ค./2561 )
    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สถานีตำรวจภูธรพระขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว

จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 28 - 3 มกราคม 2561  บริเวณจุดเสี่ยงแยกบ้านกลึง ม.5

ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 4/พ.ค./2561 )
    

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระเมรุจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  (วัดพิกุลโสคันธ์  ตำบลพระขาว  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที 26 ตุลาคม  2560

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( 4/พ.ค./2561 )
    
โครงการฝึกอบรมสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปังบประมาณ 2561   

หลักสูตรการแปรรูปอาหาร  และถนอมอาหาร ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปในตำบลพระขาว จำนวน 25 คน

ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก

การทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560 ( 4/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560   
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 -> [จำนวน 40 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>