[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 4/พ.ค./2561 )
    

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระเมรุจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  (วัดพิกุลโสคันธ์  ตำบลพระขาว  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที 26 ตุลาคม  2560

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( 4/พ.ค./2561 )
    
โครงการฝึกอบรมสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปังบประมาณ 2561   

หลักสูตรการแปรรูปอาหาร  และถนอมอาหาร ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปในตำบลพระขาว จำนวน 25 คน

ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก

การทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560 ( 4/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560   
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาวประจำปี 2560 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพระขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ

แข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาวประจำปี 2560 ระหว่างอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 

และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 

โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระขาว

โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สถานีตำรวจภูธรพระขาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว และประชาชนตำบลพระขาว ได้ร่วมกัน

ดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560   ณ วัดสันติการาม (สีคต)  หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว

วัดพระขาว หมู่ที่ 3 ตำบลพระขาว  และพิกุลโสคันธ์ หมู่ที่ 2

โครงการฝึกอาชีพ การทำดอกไม้จันทน์ ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพ การทำดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชนตำบลพระขาว

ระหว่างวันที่ 26-30มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 -> [จำนวน 47 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>