[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระขาว ประจำปี 2560 "การเพ้นท์พัด" ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชน และส่งเสริมอาชีพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระขาว ประจำปี พ.ศ.2560 "การเพ้นท์พัด"  วีนที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560 ( 1/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการงานประเพณีสงกราต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ( 1/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพระขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว

ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560

รวม  7 วัน  บริเวณจุดเสี่ยงแยกบ้านกลึง ม.5 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหารุนแรงหรือวิกฤติตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560 ( 1/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล สถานีตำรวจภูธรพระขาว

ได้จัดทำโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหารุนแรงหรือวิกฤต

ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560

วันพุธที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  ณ วัดพิกุลโสคันธ์  หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้จัดทำ "โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้าง  และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว   หมู่ที่ 6

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5 [จำนวน 47 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>