[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง(กิ่งกาชาดอำเภอบางบาล) ( 22/มิ.ย./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางบาลและผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่  ตำบลพระขาว 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ครั้งที่ 2 ( 22/มิ.ย./2561 )
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามมติมหาเถรสมาคม ( 22/มิ.ย./2561 )
    

กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน 

ณ วัดสีกุก  ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านน่ามอง ครั้งที่ 7 ( 22/มิ.ย./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านน่ามองครั้งที่ 7
บริเวณแยกบ้านกลึงหมู่ที่ 5   ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี ประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ประจำปี2561หลักสูตร"พับเหรียญโปรยทาน จากริบบิ้น" ( 22/มิ.ย./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561  หลักสูตร"พับเหรียญโปรยทาน จากริบบิ้น"

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุทสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านน่ามอง ครั้งที่ 6 ( 22/มิ.ย./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านน่ามอง ครั้งที่ 6 

บริเวณ หมู่ที่ 5  18 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลพระขาว

จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 5 ( 6/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 5

บริเวณหมู่ที่ 4    วันที่ 24  เมษายน 2561 

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ( 6/พ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพระขาว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุิในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2561  ระหว่าง วันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2561  ณ จุดเสี่ยงแยกบ้านกลึง 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 -> [จำนวน 79 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>