[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์(อสป.) กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์ (อสป.) "กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนขาวไทยทั้งชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 โดยดำเนินการฝึกอบรมฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดพิกุลโสคันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ( 10/พ.ค./2562 )
    
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ( 8/พ.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนร่วมกันจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"  เพื่อนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นจุดเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะอินทรีย์
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ( 8/พ.ค./2562 )
      วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.พระขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน  และประชาชนในตำบลพระขาว ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2561  โดยแห่เทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรมเพื่อไปถวายวัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  จำนวน  3  วัด  ได้แก่    1.  วัดสันติการาม (สีคต)  หมู่ที่  6  ตำบลพระขาว
   2.  วัดพระขาว หมู่ที่  3  ตำบลพระขาว     3.  วัดพิกุลโสคันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว คณะเหนือ และ คณะใต้  
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ( 8/พ.ค./2562 )
    ในวันที่  28 กรกฎาคม 2561   องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ณ ที่ทำการอำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก บริเวณหมู่ที่ 5 คลองท่าช้าง ( 7/พ.ค./2562 )
                          ในวันที่  31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ ประชาชน ในพื้นที่ อบต.พระขาว  ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน บริเวณ คลองท่าช้าง หมู่ที่ 5  
โครงการปลูกต้นไม้"ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ( 4/ธ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุทชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้ "ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 4/ธ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ( 4/ธ.ค./2561 )
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทร เทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 25 ก.ค.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
โครงการผู้ปกครองใส่ใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยจากโรคติดต่อ ปี 2561 ( 4/ธ.ค./2561 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลพระขาว ดำเนินการจัดโครงการผู้ปกครองใส่ใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยจากโรคติดต่อ ปี 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11 -> [จำนวน 103 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>