[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 ( 5/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี พ.ศ.2561 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบาล

ระหว่างวันที่ 1  ก.พ.  - 31 มีนาคม 2561    ในพื้นที่  ตำบลพระขาว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 1 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง  ครั้งที่ 1

บริเวณหมู่ที่ 1   วันที่ 26  มกราคม 2561  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลด้านสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ( 4/พ.ค./2561 )
    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สถานีตำรวจภูธรพระขาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระขาว

จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 28 - 3 มกราคม 2561  บริเวณจุดเสี่ยงแยกบ้านกลึง ม.5

ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 4/พ.ค./2561 )
    

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระเมรุจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  (วัดพิกุลโสคันธ์  ตำบลพระขาว  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที 26 ตุลาคม  2560

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( 4/พ.ค./2561 )
    
โครงการฝึกอบรมสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 4/พ.ค./2561 )
    

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปังบประมาณ 2561   

หลักสูตรการแปรรูปอาหาร  และถนอมอาหาร ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปในตำบลพระขาว จำนวน 25 คน

ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) ( 4/พ.ค./2561 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 -> [จำนวน 103 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>