[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  

   เว็บบอร์ด >> ห้องสนทนาเรื่องทั่วไป >>
สอบถามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ครับ  VIEW : 179    
โดย กฤษธราดล

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 182.52.105.xxx

 
เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:38:59    ปักหมุดและแบ่งปัน

ขออนุญาตสอบถามการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ครับ  ว่าต้องใช้หลักฐาน  อะไรบ้างครับโดย admin

  Administrator
 
UID : No.1
โพสแล้ว : 0
ตอบแล้ว : 5
เพศ : ชาย
ระดับ : 1
Exp : 100%
ออฟไลน์ :
เข้าระบบ :
IP : 182.52.105.xxx

ดูข้อมูลสมาชิก 

 
ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 3 พ.ค. 2562 : 15:58

  1. กรณีจัดตั้งใหม่
๑.๑. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
      (๑) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.)
      (๒) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
      (๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกพาณิชยกิจ
      (๔) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
              (๔.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
              (๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
              (๔.๓)  แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
      (๕) หนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ามี )
      (๖) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ ( ถ้ามี )
      (๗) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์  แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือใช้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
     (ข) กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้


      
1